020 717 34 89    023 205 21 81

24 uur per dag bereikbaar!

Camera inspectie

De oorzaak van rioleringsproblemen is niet altijd eenvoudig te achterhalen. Wanneer visuele inspectie niet voldoende is omdat bijvoorbeeld de leidingen niet zichtbaar zijn, kunnen wij een inspectie uitvoeren met behulp van een riool camera inspectie.

Het kan zijn dat de leiding sterk is vervuild, verzakt, of afgebroken. En Boomwortels kunnen de riolering doorboren, een voorwerp kan klemgeraakt zijn in de leiding en er kunnen andere beschadigingen zijn. Dit kunnen we met onze moderne camera-apparatuur vaststellen.

Wij hebben de beschikking over geavanceerde camera-apparatuur die geschikt is voor vrijwel elke leidingdiameter voor het opsporen en het lokaliseren van problemen. De camera geeft exact de afgelegde afstand aan waardoor het eenvoudig is de plaats te bepalen. Daarnaast zit er op de camerakop een ontvanger, zodat we deze perfect kunnen lokaliseren. Als hak, breek of graafwerk nodig is, dan weten we precies waar we dat moeten doen. Dat bespaart u een hoop overlast en geld. We hoeven namelijk niet onnodig te graven, maar gaan meteen aan de slag op de plek waar het riool defect is. Dit kan veel tijd en kosten besparen van eventueel onnodig hak- en breek werk en/of graafwerk. Desgewenst kunt u op het scherm meekijken naar de verrichtingen van de camera.

Nadat de oorzaak in kaart is gebracht kunnen wij u de meest geschikte oplossing bieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leiding of een deel daarvan moet worden vervangen of dat volstaan kan worden met het reinigen van de leiding. Goed onderhoud betekent dat we het rioleringsstelsel ook van binnen moeten bekijken!


Lekdetectie met rioolcamera

Met behulp van een uiterst geavanceerde riool camera inspectie kunnen breuken of scheuren in de riolering en waterafvoer nauwkeurig in kaart worden gebracht. Bij een lekdetectie gaat onze riool inspectie camera door het hele rioolstelsel om zo een mogelijke lekkage van de leiding op te sporen.

Leidingen traceren

Wilt u weten waar de rioolleidingen in en rond uw huis exact lopen? Dan kunnen we de leidingen voor u opsporen met onze speciale ‘tracer’. Deze tracer wordt ingebracht in het riool en zendt vervolgens een signaal uit dat tot een halve meter nauwkeurig aangeeft waar het riool loopt. Zelfs als de buizen zeven meter onder de grond liggen, is het signaal nog bovengronds te volgen. Op die manier kunnen we voor u in kaart brengen waar u een ondergrondse rioolbuis of put precies kunt vinden. Dat voorkomt onnodig graaf- en zoekwerk naar de leidingen.


Riool camera inspectie